Chuỗi video

Tổng quan về Kinh doanh POD tại WooCommerce

Miễn phí (Mở đăng ký)

Những người đủ điều kiện sẽ nhận được chuỗi video “Tổng quan về Kinh doanh POD tại WooCommercedo anh Victor Võ – POD seller hơn 7 năm kinh nghiệm với POD và WooCommerce chia sẻ.

Điều kiện: Đăng ký tài khoản Printify qua link ref của anh Victor Võ tại đây.

Chuỗi video “Tối ưu kinh doanh POD tại WooCommerce" 1

Về anh Victor Võ

Anh Victor Võ hiện là Printify seller, đồng thời là admin của Cộng đồng POD + Dropshipping Việt Nam. Anh đã có hơn 7 năm kinh nghiệm kinh doanh POD và đặc biệt với kênh bán WooCommerce.

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về WooCommerce, cũng như kinh doanh POD tại WooCommerce, bạn có thể liên hệ trao đổi với anh Victor Võ tại đây nhé.

Đăng ký nhận video

Bước 1

Đăng ký tài khoản Printify qua link ref của anh Victor Võ (nếu chưa có tài khoản Printify).

Bước 2

Đăng ký thông tin tại form.

Thông tin chi tiết

Chi phí: Miễn phí 

Điều kiện tham gia: 

  • Tài khoản: Có tài khoản Printify tạo qua link ref của anh Victor Võ. Nếu chưa có, bạn đăng ký tại đây nhé. 
  • Đăng ký: Đăng ký đầy đủ thông tin tại form.

Hình thức: Chuỗi video gồm 05 video thu sẵn.

Nội dung: Tổng quan về kinh doanh POD tại WooCommerce. 

  • Khái quát về kinh doanh POD tại WooCommerce. 
  • Tối ưu store WooCommerce. 
  • Chia sẻ về các kênh marketing phổ biến. 
  • Xây dựng website chuẩn yêu cầu của Google Shopping. 
  • Tích hợp và tối ưu công việc với Printify.

Nội dung chuỗi video dành cho những seller mong muốn tìm hiểu tổng quan, cơ bản về WooCommerce để bắt đầu hoặc xem xét kinh doanh POD tại WooCommerce. 

*Nội dung video bao gồm các thông tin cơ bản. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về WooCommerce, cũng như kinh doanh POD tại WooCommerce, bạn có thể liên hệ với anh Victor Võ tại đây để tham khảo hoạt động coaching về WooCommerce từ anh nhé.